วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รายงานนักเรียนชั้น ป.1 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

รายงานนักเรียนชั้น ป.1 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

ให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   เดือน สิงหาคม 2558 ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ทางระบบ Online ภายในวันที่ 6 กันยายน 2558 กรอกข้อมูลได้ที่ http://goo.gl/forms/uwNAZoJHWm หรือ คลิกที่นี่

ตรวจการกรอกข้อมูลเมื่อดำเนินการเเล้ว คลิกที่นี่

ประสานงาน
กลุ่มนโยบายเเละเเผน
042-360661
วรงค์รัตน์ 088-3027113