วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

งานติดตามฯ และ Krs&Ars ปี2557

   
     กรุณาดาว์นโหลดเก็บไว้ที่เครื่องเเล้วค่อยเปิดใช้งาน นะคะ


 ดาว์นโหลดข้อมูล ปี 2557    1. ปกคู่มือ
                                              2. คำนำ
                                              3. สารบัญ
                                              4. หน้า ก-ท
                                              5. หน้า น-ฟ
                                              6. หน้า 1-266
                                              7. ภาคผนวก ก-จ

ดาว์นโหลดข้อมูลติดตามกลยุทธ์ ปี 2557   1. แบบติดตามฯด้านโอกาส57
                                                             2. แบบคุณภาพ2557
                                                                        2.1. แบบกรอกคุณภาพ2557
                                                                        2.2 วิจัย57
                                                             3. แบบติดตามด้านนโยบาย57

   
ดาว์นโหลดข้อมูล ปี 2557     1. ปกคู่มือ
                                              2. คำนำ
                                              3. สารบัญ
                                              4. เเนวทาง
                                              5. ตาราง
                                              6. ภาคผนวก
                                              7. KRS 1.1
                                              8. KRS 1.2
                                              9. KRS 1.7
                                            10. KRS 1.8
                                            11. KRS 3.1
                                            12. KRS 3.2
                                            13. KRS 4
                                            14. KRS 5
                                            15. KRS 6.1
                                            16. KRS 6.2
                                            17. KRS 7